Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek!

112

998

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieczy Pierwszej powstała w roku 1921. Obszarem swych działań obejmowała miejscowości i sołectwa: Osiecza Pierwsza, Osiecza Druga, Osiecza Nowe, Osiecza Grondy i Babia.

Inicjatorami budowy remizy byli: Kowalczykiewicz Józef - prezes, Janicki Stanisław - naczelnik. Zaczęto od działki, którą to przekazała Marianna Całuj. Fundusze na budowę pozyskiwane były ze sprzedaży wikliny nadrzecznej, sprzedaży łowisk rybnych, oraz zyski zebrane z polowań odbywających się na tym terenie ze Związku Łowieckiego. Druhowie strażacy pełnili warty nocne na wsi, za co również pozyskiwali fundusze.

Zaczęto od ręcznego wyrabiania pustaków. Majstrami byli: Jakubowski Władysław, Janicki Feliks oraz druhowie i mieszkańcy wsi. Drewno na dach ofiarował dziedzic Sławska nazwiskiem Kunde. W okresie wojennym straż nie mogła działać, byłą pod nadzorem okupanta o nazwisku Kin. Na stanie był wówczas wóz drabiniasty wykonany przez kowala Mazurka z Konina.

Kolejni prezesi po wojnie: Józef Białoś- miejscowy nauczyciel sprowadził z Warszawy pompę ręczną, na zakup której złożyła się całą wieś. Druhowie z naszej jednostki wspólnie z druhami ze Sławska tworzyli orkiestrę dętą, która w czasach komunistycznych została rozwiązana. W latach późniejszych za prezesa Izydora Kowalczykiewicza oraz zarząd Janiszewski Eliasz, Sobczak Jan- nastąpiła dalsza rozbudowa remizy, oraz organizowano zabawy taneczne. Kolejny prezes Stanisław Całuj oraz jego zarząd Czesław Smykaj, Roman Kubacki, Jan Sobczak, Mieczysław Dominiak, Eliasz Janiszewski i Mieczysław Gośka za swej kadencji przyczynili się do zakupu motopompy, która służy do dziś.

Fundusze zebrali z organizacji zabaw, od mieszkańców wsi i wtedy też wybudowane zostały piece i kominy w remizie. Prze długie lata do lat 60 gospodarzem remizy był Władysław Koliński, potem kolejno Teofil Całuj, Barbara Całuj, Piotr Całuj, Aleksander Miśkiewicz - obecnie Maciej Woźniak.

Za prezesa Władysława Rudę oraz zarząd w składzie: Rafał Gałecki, Eliasz Janiszewski, Ksawery Goździk, Kaziemierz Woźniak został pobudowany garaż, kupiono aparat filmowy dla potrzeb wsi, oraz rozpoczęto rozbiórkę starej szkoły i budowę Domu Kultury. Za prezesa Dominika Gałeckiego i zarząd w składzie Rafał Gałecki, Ksawery Goździk, Eliasz Janiszewski i Kazimierz Robak nasza miejscowość i organizacja OSP uczestniczyła w budowie Wiejskiego Domu Kultury. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy był Ryszard Sikorski, później Bożena Sikorska. Budowa trwała od 1975r do 1978 roku. Przez ten okres budynki oraz sama działalność w straży zeszła na drugi plan, stan remizy już wówczas wymagał remontu kapitalnego. Uzgodniono, że budynek Domu Kultury wzbogacony o garaż będzie siedzibą OSP w Osieczy. Ze względów finansowych tak się nie stało. Część sali OSP przekształcono na salkę katechetyczną, która przez kilka lat służyła do prowadzenia lekcji religii.

W latach 80- tych wybrano nowy zarząd w składzie: Piotr Całuj- prezes, Rafał Gałecki - naczelnik, Paweł Czajka - z-ca naczelnika, Kazimierz Robak - sekretarz, Michał Sobczak - skarbnik, Ksawery Goździk, Dominik Gałecki, Marek Janiszewski- komisja rewizyjna. Zarząd podjął wyzwanie by za zebrane pieniądze poprzez organizowanie zabaw wyremontować część strażnicy oraz garaż i przede wszystkim ożywić działalność społeczno-wiejską. Dzięki osobom przychylnym, dobrej organizacji i współpracy z zarządem gminnym jednostka stała się jedną z wiodących na terenie gminy.

W 2001 roku zarząd gminny zakupił dla potrzeb naszej jednostki samochód bojowy. Tym samym zarząd OSP wspólnie z członkami naszej organizacji zmodernizowali i przystosowali garaż. Całe przedsięwzięcie budowane było społecznie a materiały uzyskano z rozbiórki domów przy autostradzie. W listopadzie 2001 roku został wykończony garaż, wtedy nastąpiło uroczyste przekazanie przez Zarząd Gminny OSP samochodu pożarniczego. Wiosną 2002 roku samochód został poświęcony przez proboszcza Benedykta Gembickiego.

W lipcu 2002 roku Wspólnota Gruntowa przekazała 1,20 ha gruntów dla OSP na plac manewrowy, które zagospodarowano na boisko sportowe oraz kąpielisko jako zbiornik przeciwpożarowy. Przy naszej organizacji istnieje od 2002 roku organizacja młodzieżowa LZS. Korzystają, oni z naszych obiektów oraz boiska sportowego. Obecnie w roku jubileuszowym 80-lecia nasza jednostka liczy 42 członków. Od lat 80- tych zarząd pełnił swą funkcje niezmiennie do 1996 roku kiedy to do zarządu wszedł druh Jan Fabisiak. W roku bieżącym do zarządu dołączył Radosław Rydzewski. Nasza jednostka wystawia każdego roku na zawody sportowo-pożarnicze dwie drużyny młodzieżowe w wieku 12- 15 i 15-18 lat drużynę dziewcząt oraz grupę seniorów.

Z okazji Jubileuszu 80-lecia naszej jednostki Zarząd Gminny, Zarząd OSP oraz członkowie OSP i mieszkańcy Osieczy ufundowali sztandar, który 17-ego sierpnia 2003 roku został poświęcony na uroczystej mszy świętej. Zapewniamy, że otrzymany sztandar będzie chlubą naszej jednostki oraz symbolem "gotowości Bogu na chwałę Ludziom na ratunek".

Lata 2006-2008 to kolejne sukcesy jednostki, zarówno w zakresie zawodów sportowo-pożarniczych , jak i w pozyskiwaniu sprzętu, niezbędnego w statutowej działalności naszej OSP, jakim jest niesienie pomocy potrzebującym. Dzięki pomocy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ludzi dobrej woli jak np. Pan Arkadiusz Chmielewski oraz determinacji zarządu udało się zastąpić wysłużonego już Mercedesa nowym nabytkiem - Iveco Eurocargo GBA 3/30.

Poświęcenie tego samochodu odbyło się 28.03.09 w obecności zaproszonych gościu wśród, których znalazł się między innymi Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku st. bryg. Marek Kubiak. Niezbędne stała się także kolejna przebudowa garażu, która dzięki pomocy szanownych druhów naszej jednostki poszła bardzo sprawnie.

W roku 2009 dzięki pomocy radnego powiatowego Pana Andrzeja Grzeszczaka OSP Osiecza Pierwsza wzbogaciła się o samochód ratownictwa technicznego, marki Volkswagen Transporter. Zarząd straży złożył także podanie o przyjęcie jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W związku z czym zakupiono kolejny sprzęt, postawiono garaż dla nowego samochodu oraz położono nawierzchnie asfaltową przed budynkiem remizy

W 2010 roku po długich staraniach, Dzięki pomocy Ministra Eugeniusza Grzeszczaka udało się nam zakupić sprzęt do ratownictwa medycznego. W skład zestawu wchodzą 2 torby medyczne, szyny Kramera oraz nosze typu deska. W związku z usytuowaniem naszej jednostki przy ważnych szlakach komunikacyjnych, oraz dużej liczbie wypadków samochodowych zarząd OSP Osiecza podjął decyzję o zakupie sprzętu do ratownictwa drogowego. Dzięki dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej udało się nam zakupić nożyco-rozpieracz, a także inny sprzęt pomocny w ratowaniu życia ludzkiego podczas wypadków.

W roku 2010 nasza jednostka wzbogaciła się o nowy samochód - Nissana Navarę, który zastąpił używanego do tej pory Volkswagena Transportera. Potrzebę zakupu tego typu samochodu pokazała powódź, który dzięki napędowi 4x4 będzie mógł dotrzeć w miejsca, gdzie dostęp z racji ukształtowania terenu jest utrudniony. Nasza jednostka wzbogaciła się również w pompę szlamową oraz agregat prądotwórczy.

Dnia 27 czerwca 2010 roku odbyły się na boisku OSP w Osieczy Pierwszej zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy Rzgów. W zawodach uczestniczyło ponad 20 drużyn reprezentujących 10 jednostek. Wśród nich znalazły się aż 4 drużyny z naszej straży co jest pierwszym takim przypadkiem w historii Gminy Rzgów, a tym samym naszej jednostki.

W dniach 16-18 lipca 2010 roku odbył się III obóz przetrwania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Modle, w którym po raz pierwszy nasza jednostka aktywnie włączyła się w to przedsięwzięcie. Cześć naszych druhów stanowiła kadrę która czuwała nad bezpieczeństwem obozowiczów oraz przebiegiem całego obozu.

16 sierpnia druhowie z naszej jednostki odwiedzili sekretarza stanu w Kancelarii Premiera Pana Eugeniusza Grzeszczaka. Nasi druhowie złożyli na ręce Pana Ministra, oraz dyrektora biura poselskiego Pana Szymona Grzywińskiego podziękowania za pomoc w zdobyciu sprzętu ratownictwa drogowego oraz medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieczy Pierwszej. Zakupy te pozwoliły aby nasza jednostka ubiegała się o włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W okresie wakacyjnym nasza jednostka była organizatorem I turnieju drużyn strażackich z terenu gminy Rzgów o Puchar Wójta Gminy Rzgów. Na boisku sportowym w Osieczy Pierwszej wystąpiły 4 drużyny mające w swoich składach wyłącznie zawodników powyżej trzydziestego roku życia: OSP Sławsk, OSP Kowalewek, OSP Osiecza, oraz gościnnie, reprezentacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła OSP Sławsk otrzymując tym samym puchar ufundowany przez Wójta Gminy Rzgów Panią Mariannę Matuszewską. Drugie miejsce przypadło drużynie Państwowej Straży Pożarnej, która jak na ironię losu otrzymała puchar ufundowany przez Komendanta Miejskiego PSP bryg. Błażeja Rakowskiego. Trzecie miejsce i nagroda od Komendanta Gminnego druha Grzegorza Matuszaka przypadło gospodarzom, czyli OSP Osiecza Pierwsza. Na czwartym miejscu uplasowała się reprezentacja jednostki z Kowalewka.

Dzięki pozyskanemu nowoczesnemu sprzętowi do ratownictwa medycznego oraz drogowego nasza jednostka miała możliwość w szerszym zakresie nieść pomoc poszkodowanym i brać udział nie tylko w wyjazdach do pożarów, ale także do wypadków komunikacyjnych. Dzięki wygospodarowaniu odpowiednich funduszy, pochodzących z ekwiwalentu za udział w akcjach, nasza jednostka została doposażona w komplet nowego umundurowania w postaci: hełmów, ubrań specjalnych, koszarowych, butów, a także deszczówek, których potrzebę zakupu podyktowały działania powodziowe.

Tuż przed końcem 2010 roku nasi druhowie wzięli udział w uroczystości przekazania sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Sprzęt zakupiony został w ramach akcji STOP POWODZIOM, którą Fundacja WOŚP przeprowadziła 4 lipca 2010 roku, która odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. OSP Osiecza otrzymała od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pompę do wody zanieczyszczonej o wysokiej wydajności marki Honda.

8 stycznia 2011 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodów specjalnych dla Jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej z województwa wielkopolskiego. Nasza jednostka otrzymała system oświetleniowy Peli, który doskonale nadaje się w miejsca gdzie nie ma możliwości zastosowania tradycyjnego oświetlenia z agregatem prądotwórczym lub brak jest dostępu do zasilania sieciowego

W bieżącym roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrany został również nowy zarząd w składzie: Radosław Rydzewski – Prezes, Paweł Czajka – Z-ca Prezesa, Łukasz Kujawa – Naczelnik, Jakub Miśkiewicz - Z-ca Naczelnika, Michał Sobczak – Skarbnik, Jan Gośka – Sekretarz, Maciej Woźniak – Gospodarz, Kamil Całuj - Członek Zarządu, a także Piotr Wanot, Marek Janiszewski, Damian Wojtyra, Krzysztof Antonowicz – tworzący komisję rewizyjną.

Podczas I Gali Samorządowej Gminy Rzgów, gdzie wyróżniono szczególnie zasłużone osoby i organizacje, statuetkę w kategorii „Społecznik Roku 2010” otrzymał prezes Radosław Rydzewski jako aktywny działacz oraz animator życia kulturalno-sportowego w Osieczy Pierwszej i gminy Rzgów.

W okresie wakacyjnym w dniach 14-17 lipca 2011 roku nasi druhowie ponownie uczestniczyli w kolejnym obozie przetrwania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Modle.

Rok 2011 to przede wszystkim uroczystość 90 – lecia naszej jednostki, połączone z Gminnym Dniem Strażaka. Podczas uroczystości, która odbyła się 1 maja swoją obecnością zaszczyciło wielu zacnych gości oraz mieszkańców naszej wsi. Obchody poprzedziła msza święta w intencji strażaków z Osieczy, którą poprowadził ksiądz kanonik Benedykt Gembicki. Cała uroczystość odbyła się na boisku sportowym w Osieczy Pierwszej. Podczas tej uroczystości odznaczeni zostali druhowie naszej za zasługi dla naszej jednostki, ale nie tylko. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia również dla naszej jednostki i druhów.

Złotym medalem zostali wyróżnieni druhowie: Wanot Henryk i Czajka Paweł, Srebrnym medalem zostali wyróżnieni: druhowie: Janiszewski Marek i Widelski Błażej. Brązowym medalem zostali wyróżnieni: druhowie: Gośka Jan, Wojtyra Damian, Tygielski Stanisław, Rydzewski Radosław, Woźniak Maciej i Szubert Jacek. Semper Vigilant otrzymali druhowie Kazimierz Robak i Piotr Całuj Odznaką wzorowy strażak zostali wyróżnieni druhowie: Tygielski Tomasz, Gałecki Łukasz, Miśkiewicz Jakub, Antonowicz Krzysztof, Całuj Kamil, Rydzewski Tomasz, Kaliszewski Szczepan, Wanot Piotr, Kujawa Łukasz i Marcin Kwiatkowski.

Wyróżnienie „ zasłużony do powiatu” otrzymał druh skarbnik OSP w Osieczy Sobczak Michał. Kolejno wyróżnieni zostały członkowie Młodzieżowych drużyn pożarniczych Ochotniczej straży Pożarnej w Osieczy. Jednostka OSP w Osieczy otrzymała wyróżnienie zasłużony dla powiatu konińskiego.

W dniu 24.09.2011 miało miejsce uroczyste włączenie naszej jednostki do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Po wielu latach starań stało się rzeczywistością, że Ochotnicza Straż Pożarna w Osieczy Pierwszej dostąpiła zaszczytu funkcjonowania wśród najlepszych jednostek w kraju. Akt włączenia na ręce prezesa OSP Radosława Rydzewskiego przekazał Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Lech Janiak. Wśród przybyłych gości znaleźli się min: minister w kancelarii premiera Eugeniusz Grzeszczak senator - Ireneusz Niewiarowski, posłowie: Tomasz Nowak, Zbigniew Dolata, i Witold Czarnecki a także burmistrz Miasta Rychwał – Stefan Dziamara oraz burmistrz zaprzyjaźnionej Gminy Rzgów k. Łodzi – Jan Mielczarek. Gospodarzem uroczystości był wójt Andrzej Grzeszczak, a nad całością czuwała druhna Katarzyna Sobczak. OSP w Osieczy została 22 jednostką w powiecie włączoną do systemu, 322 w województwie i ok. 3900 w kraju.

Druhowie w tym czasie uczestniczyli w wielu uroczystościach o charakterze państwowym i kościelnym, a także udzielali się sportowo zajmując np. II miejsce w I Turnieju Drużyn Pożarniczych z terenu naszej gminy.

Rok 2011 tradycyjnie zakończyło zebranie na, którym pamiątkową statuetką najaktywniejszego druha naszej jednostki uhonorowany został Tomasz Rydzewski. Natomiast prezes Radosław Rydzewski otrzymał wyróżnienie dla działacza roku. Również w tym roku w styczniu zapadła decyzja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, w sprawie modernizacji naszego kompleksu sportowego w ramach programu "Odnowa wsi". Przy ogromnym udziale i zaangażowaniu społeczności lokalnej, członków Ludowego Zespołu Sportowego, przedstawicieli naszej jednostki na czele z prezesem Radosławem Rydzewskim prace rozpoczęto we wrześniu 2011 roku, a całość została zakończona już w roku 2012. Pracę na obiekcie sportowym dotyczyły: modernizacji płyty boiska, przez jej wyrównanie i założenie nowej nawierzchni, zamontowaniu piłkochwytów za bramkami, montaż konstrukcji na boisku do koszykówki, oraz umocnienie brzegów zbiornika przeciw pożarowego.

Na początku 2012 roku podczas II Gali Samorządowej Gminy Rzgów, gdzie wyróżniono szczególnie zasłużone osoby i organizacje, naszego prezesa Radosława Rydzewskiego spotkał zaszczyt odebrania statuetki w kategorii ,,Organizacja roku 2011”, która została przyznana naszej jednostce.

Podobnie jak w poprzednich 2 latach nasi druhowie włączyli się w organizacje i opiekę nad młodszymi druhnami i druhami podczas V Międzynarodowego Obozu Przetrwania MDP, który odbył się w dniach 19 – 22 lipca. Zgrupowanie dla młodych strażaków jak co roku odbyło się w miejscowości Modła w gminie Rzgów na terenach należących do obszarów NATURA 2000. W Międzynarodowym Obozie Przetrwania MDP wzięły udział druhny i druhowie z gmin: Stare Miasto, Rzgów, Rychwał, Golina i niemiecka gmina Mittenwalde.

Podczas obchodów VI Dni Gminy Rzgów obecny prezes OSP Osiecza, a także Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzgowie Radosław Rydzewski otrzymał Rycerski Medal Przyjaźni. Druh Radosław Rydzewski otrzymał medal za wybitne działania na rzecz rozwoju strażactwa w ramach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie gmin partnerskich.

W ostatnich daniach 2012 roku nasza jednostka zakupiła segmentową bramę do garażu ze średnim samochodem gaśniczym. Brama dzięki nowoczesnej konstrukcji zapewnia lepszą izolację termiczną garażu, a także poprawiła wizerunek zewnętrzny naszej strażnicy. Dzięki dotacji z Krajowego Systemu ratowniczo- gaśniczego udało się także zakupić sprzęt niezbędny do prowadzenia działań gaśniczych wewnątrz pomieszczeń. Są to: aparaty powietrzne Fenzy, sygnalizator bezruchu, oraz obuwie specjalne.

W roku 2012 podobnie jak przed rokiem nasi druhowie wystartowali w siatkarskim Turnieju Drużyn Pożarniczych z terenu naszej gminy. Po zaciętej walce tak samo jak rok wcześniej zajęli wysokie II miejsce.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 | Ochotnicza Straż Pożarna w Osieczy Pierwszej projekt i wykonanie: Bartłomiej Gałecki