Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek!

112

998

W dniu 18.03.2017r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki. Zebranie otworzył druh Radosław Rydzewski który, jako prezes, przedstawił sprawozdanie z działalności za 2016 rok. Następnie przedstawione zostały sprawozdania finansowe przez druha Michała Reka oraz Komisji Rewizyjnej przez druha Piotra Wanota. Po wysłuchaniu sprawozdań walne zebranie postanowiło jednogłośnie udzielić zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

 

Na zebraniu wśród przybyłych gości znaleźli się: Wójt Gminy Rzgów-Grzegorz Matuszak, opiekun jednostek z terenu gminy Rzgów z ramienia KM PSP w Koninie- mł. Bryg. Andrzej Lewandowski, Prezes ZOP ZOSP RP-druh Andrzej Piaskowski, Komendant ZOSP RP na terenie gminy Rzgów druh-Andrzej Rosiński, Prezes ZOSP RP na terenie gminy Rzgów druh-Wojciech Koszal. Całość zebrania zwieńczyły przemówienia zaproszonych gości, dyskusja członków oraz poczęstunek.

 

Zebranie było doskonałą okazją do podsumowania działalności bojowej OSP Osiecza Pierwsza i tak:
W 2016 roku nasza jednostka brała udział w 34 zdarzeniach na 68, które wystąpiły na terenie gminy Rzgów. W tym 23 pożarach, 10 miejscowych zagrożeniach oraz 1 alarmie fałszywym. Ilość zdarzeń zdecydowanie zmalała w stosunku do lat ubiegłych zwłaszcza za przyczyną zmniejszonej ilości pożarów suchych traw w okresie wiosennym (2015 r.-75 wyjazdów). Najaktywniejszym strażakiem w 2016 roku został Druh Tomasz Rydzewski który brał udział w 33 zdarzeniach.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 | Ochotnicza Straż Pożarna w Osieczy Pierwszej projekt i wykonanie: Bartłomiej Gałecki