Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek!

112

998

Wraz z nadejściem pierwszych przymrozków zakończył się główny etap prac związanych z budową nowych garaży dla OSP i zaplecza dla LZS-u. Dalsze nasze działania skupiały się będą na pracach wykończeniowych związanych głównie z wyposażeniem wnętrza oraz porządkowaniem obejścia. Już na obecnym etapie możliwe jednak było wprowadzenie naszych nowych nabytków do powstałych boksów garażowych. Zgodnie z wytycznymi obejmującymi naszą jednostkę, będą tam się znajdować SLRw ( samochód lekki ratownictwa wodnego)- posiadający na swoim wyposażeniu między innymi: suche ubrania do pracy w wodzie, liny, oraz inny sprzęt przydatny podczas działań ratowniczych na wodach oraz podczas powodzi i podtopień, oraz SLRt (samochód lekki ratownictwa technicznego)- posiadający głównie sprzęt ratownictwa drogowego w tym nożyco-rozpieracz hydrauliczny.

Galeria zdjęć

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 | Ochotnicza Straż Pożarna w Osieczy Pierwszej projekt i wykonanie: Bartłomiej Gałecki